Các bước luyện tập slalom cho người mới bắt đầu

Bài Viết Sau Đây Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cụ Thể Cách Làm Quen Về Slalom

Bất cứ ai chơi giày trượt patin đều phải biết đến slalom, mọi người có thể

từng xem qua các clips hướng dẫn trên youtube của munobal. Bài viết

này mình xin tổng hợp tất cả các clip trên, biên tập lại theo từng bước

nhỏ, bổ xung những clip còn thiếu để tiện cho slalomer cùng luyện tập.

Các bạn nên luyện tập tuần tự từng step và theo số thứ tự trong từng

step để nâng cao kỹ thuật slalom của mình. (Lưu ý, nếu bạn mới bắt

đầu làm quen với giày trượt patin, hay bắt đầu từ đây – những kỹ thuật

trượt patin cơ bản)

 

1. Bắt đầu luyện tập với những slalom tricks căn bản, mọi người cố

gắng tập thật tốt những tricks này vì nó làm tiền đề cho rất nhiều tricks

phức tạp về sau.

Sunday9

2. Tiếp cận những slalom tricks nâng cao. Ở step này, mọi người sẽ

làm quen với nhiều tricks phức tạp hơn, lưu ý rằng nếu đã tập thành

thạo các tricks ở step 1 thì việc luyện tập các tricks ở step 2 sẽ thuận

lợi hơn rất nhiều.

3. Kỹ thuật slalom nâng cao, bắt đầu luyện tập mũi gót giày patin

4. Tập luyện nhiều hơn mũi gót, luyện tập các slalom tricks phức tạp.

5. Các slalom tricks cấp cao nhất. Nơi hoàn thiện các slalom skills.

6. Cuối cùng, cũng là đích đến của tất cả các slalomer, luyện tập slalom combo, kết hợp các động tác slalom.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm rất nhiều các slalom tricks khác

cũng như chi tiết cách luyện tập các động tác slalom khó, hoặc

luyện tập để expert một slalom skills nào đó.

Trên đây là tổng hợp các clips hướng dẫn slalom từ cơ bản đến nâng

cao cũng như cách kết hợp các động tác slalom. Mong nhận được ý

kiến đóng góp của các bạn có nhiều kinh nghiệm để tìm ra cách tốt

nhất cho các slalomer luyện tập. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến

bài viết.
Nguồn: internet